Realizations

Prowadzimy kompleksowe realizacje projektów własnych i powierzonych przez klientów. Wykonujemy nawierzchnie, tarasy, murki, małą architekturę, nawet zaawansowane projekty stawów kąpielowych , ekobasenów i innych ogrodów wodnych, zmieniamy ukształtowanie powierzchni, wykonujemy instalacje nawadniania i oświetlenia i oczywiście sadzimy rośliny i zakładamy trawniki.
Podczas realizacji część prac zagospodarowania terenu wokół budynku można wykonać równolegle i przy pomocy ekip realizujących budowę samego budynku. Planowanie otoczenia na etapie projektowania bryły budynku pozwala dodatkowo przewidzieć odpowiednie podłączenia dla instalacji oświetlenia i nawadniania ogrodu. Jeśli budynek już stoi trochę w inny sposób prowadzona jest realizacja.
Na początku prowadzone są wszystkie niezbędne instalacje podziemne – kable do oświetlenia czy zasilania pompy oczka wodnego, rury do automatycznego systemu nawadniania, ewentualnie system drenażowy odwodniający teren.